Листа публикација

Ово су само неки од бројних стручних публикација објављених од стране чланова нашег тима који су релевантни за чињеницу активности. За детаљан списак својих других стручних публикација молимо Вас да својим личним сајтовима.

pubTabCommunications_in_Agriculture_and_Applied_Biological_Sciences_Gent_2013_Mathematical_Analysis

Dragomir D. Dimitrijevic, Jasmina Bacic: “Mathematical Analysis Of Dynamic Spread Of Pine Wilt Disease”, Communications in Agriculture and Applied Biological Sciences, Ghent University, Vol: 78/3, 2013, pp 389-399

pubTabCommunications_in_Agriculture_and_Applied_Biological_Sciences_Gent_2013_Mathematical_Analysis

Dragomir D. Dimitrijevic, Jasmina Bacic: “Mathematical Analysis Of Dynamic Spread Of Pine Wilt Disease”, Proceedings of the 65th International Symposium on Crop Protection, pp 72, May 21, 2013, Ghent, Belgium.

pubTab

Jasmina Bačić, Gerič Stare Barbara, Saša Širca, Gregor Urek: “Morphometric and molecular analysis of potato cyst nematodes from Serbia”, 11th Slovenian conference on Plant Protection with international participation, March 05-06 2013, Bled Slovenia.

pubTab

Jasmina Bačić, Barbara Geric Stare, Saša Širca, Gregor Urek (2008): Analyses of Globodera rostochiensis and G. pallida from Serbia by morphometrics and real-time PCR, RUSSIAN JOURNAL OF NEMATOLOGY, 16 (1), pp 63-65.